Электронный документооборот и делопроизводство. Эффект Офис - система электронного документооборота Электронный документооборот и делопроизводство. Эффект Офис - система электронного документооборота Электронный документооборот и делопроизводство. Эффект Офис - система электронного документооборота
Russian    English    Germany    Sweden    
 
     Övergripande  beskrivning     
     Marknaden                              
     Detaljerad  beskrivning           
     Systemkrav                            
     Download                               

Compendium IT söker återförsäljare för dokumenthanteringssystemet Effect Office Intranet. På denna sida finns information om programmet och hur du går tillväga om du är intresserad att bli återförsäljare.

  Övergripande beskrivning UP

Effect Office Intranetär en programvara för rationell hantering av elektronisk information och digitala dokument. Effect Office är nära integrerat med MS Office-applikationer som Word, Excel m.fl. men stödjer även andra format och applikationer, som t.ex. CAD, projekthanteringssystem, ordbehandlare, fax- och e-postprogram och olika grafik- och designprogram. Programmet är en klient-/servertillämpning och finns installerat på över 300 företag och organisationer. Den grundläggande funktionaliteten i programmet erbjuder:
 • Central lagring av elektronisk information (dokument)
 • Versionshantering
 • Sökning på innehåll och kategorier
 • Tilldelning av åtkomsträttigheter
 • Organiserad cirkulation av dokument i företagets processer
 • Koordinering av externa informationsflöden
 • Stöd för OCR
Effect Office Intranet kräver små hård- och mjukvaruresurser och det användarvänliga och intuitiva användargränssnittet möjliggör snabb inlärning och acceptans.

  Marknaden UP

Marknaden för Effect Office Intranet är medelstora företag och organisationer med upp till 100 samtidiga användare. Prisbilden för programmet är låg i jämförelse med många andra system med liknande omfattning i funktionalitet och teknisk miljö.

Effect Office Intranetfinns i följande språkversioner: engelsk, rysk och svensk (från mars 2000).

  Beskrivning av Effect OfficeIntranet UP

Fleranvändarsystem för arkivering Lagrar dokument och dokumentegenskaper. Kan skapa, lagra och hantera dokument av alla slag: text, kalkylark, Acrobatfiler, bilder m.fl format. Till varje dokument kan anges över 40 specifika egenskaper med hjälp av programmets egenskapshjälpmedel. Upp till 1 000 000 dokument kan lagras med bibehållen lagrings- och åtkomsteffektivitet. 

Systemarkitektur Effect Office Intranet är en klient/serverapplikation med en egen inbyggd, kraftfull databashanterare. Automatisk indexering av information och återställning av databasen efter ett fel. Kontrollsystem för indexering. Administrativ modul för processbeskrivning, organisationsbeskrivning och åtkomstkontroll. Backupsystem.

Sökmotor som klarar text och dokumentegenskaper Sökverktyg som möjliggör åtkomst baserat på dokumentinnehåll och / eller dokumentegenskaper.

Kontrollsystem för versionshantering Versionshanterare som sparar författare och datum/tid för varje version av dokumenten och som möjliggör upp 99 versioner av ett och samma dokument. Det är även möjligt att göra noteringar till varje version.

Kontrollsystem för åtkomst och privilegier Administratörsverktyget definierar åtkomst till dokumentkataloger för alla systemets användare.

Inbyggt system för hantering av arbetsuppgifter och genomförandekontroll Uppgiftssystemet möjliggör utbyte av arbetsuppgifter och meddelanden mellan individer och grupper. Till varje arbetsuppgift kan bifogas dokument och önskemål om färdigställande. Hjälp finns även att övervaka utestående arbetsuppgifter.

Tabellbaserat rapportsystem Systemet framställer rapporter som är resultatet av sökningar och som presenteras i tabeller och listor. Rapporter kan skickas till en fil, som ett urklipp och till skrivare.

Möjligheter till grundinställningar Systemet kan förinställas att arbeta med vissa typer av dokument och med anpassad versionshantering. Även hur information och dialog ska presenteras kan förinställas.

Integration Systemet är öppet för integration med andra programprodukter. Som standard finns full integration mot MS Office-paketet. En speciell meny som underlättar för användarna, sätts automatiskt in i MS Word, MS Excel och MS Projekt.

Integration mot externa källor Effect Office Intranet kan integreras mot Internet-/intranätapplikationer för ökad transparens. Under 2000 kommer stöd för e-post integrerat med Outlook.

  Systemkrav UP

 • IBM-kompatibel dator med minst Intel 486
 • Operativsystem Windows 95/98/NT/2000
 • 8 MB RAM, 5 MB fritt utrymme på hårddisken
 • Mus
For information och priser rorande dokumenthanteringssystemet Effect Office, vanligen kontakta Compendium IT pa:

Head Office:
199048, 11 line of the V.O., 64 litera D,
St-Petersburg, Russia.
Tel./ Fax: (7-812) 325-6322, 320-2151;
E-Mail for Effect Office products: offex@icc.spb.su;
Http: www.effectoffice.com.

  Download UP

Here You can download the Trial versions of the Effect Office.

     Attention!

1. It is possible to create only up to 1000 objects and up to 5 users in Effect Office Network edition (3 users for Local edition) as trial. Then, you have to register your version as working for following work.
2. From the start of work The password of Administrator is 1 (one).
3. All user's passwords in Trial versions are 1 too.

Effect Office Versions 2.6 (within trial mode)
For Windows 95, 98, NT, 2000
          English Network           4,300 Kb

Getting started (short string)

   To begin work:

1. Install the system (see Readme.doc or Readme.wri).
2. Register your copy of the system (see Reguide.doc and Reglist.doc). Or start work on Trial mode.
3. Start Effect Office Server (conserv.exe). Not necessary if you are using the Local version
4. Start Effect Office Administrator (admin.exe) and:
»  Create users;
»  Create catalogs. Catalogs are main folders for document storage by the subjects;
»  Assign user’s access to the catalogs. Access may be “Read” (only for reading) or “Full” (for reading and writing).  User can create documents and folders in the fully-accessible catalogs only.
5. Exit Effect Office Administrator.
6. Start Effect Office Workstation (offex.exe) and register the Applications for integration (use menu “tools\integration”). Now work with the system and creation of documents (tasks, attributes) are possible.

   Important:

Registration of the system is not necessary while you want to use Effect Office on Trial mode.

Files Readme.doc or Readme.wri, Reguide.doc, Reglist.doc are included in Distributive Pack.

 
  Copyright © 1998-2009 Effect Office™
offex@effectoffice.com
Webmaster